Giờ Vàng Chốt Số Miền Bắc Của Các Cao Thủ Hôm Nay

Giờ vàng chốt số các cao thủ miền bắc hôm nay

>>> Đón xem ty so bong da mỗi ngày

sieu lo de (Sửa: 22:09:59 hôm qua)
Lô: 18, 55 đầu 5, 8 đuôi 5, 8 BTL 08 ĐB: 27, 87, 18, 86, 00, 02 đầu 8, 5 đuôi 5 BTĐ 18
http://chotso.wap.sh (Sửa: 19:21:51 hôm qua)
Lô: 86, 00
Http://hoidongxoso.botay.in (Chốt: 18:26:54 hôm qua)
Lô: 77
EM LÀ MẬT NGỌT (Chốt: 18:26:56 hôm qua)
Lô: 88
Vi văn Vu (Sửa: 18:33:06 hôm qua)
Lô: 18, 92, 29
btl (Sửa: 00:09:05 hôm nay)
Lô: 67, 19, 91, 38, 83 BTL 38
phamchien (Chốt: 18:28:52 hôm qua)
Lô: 11, 25, 52, 95, 97 BTL 25
Quang BiNô (Sửa: 18:47:55 hôm qua)
Lô: 25 BTL 52
http://rongbachkim.mobi/ (Chốt: 18:29:22 hôm qua)
Lô: 68
Bất Bại ( nuôi lô) (Chốt: 18:29:24 hôm qua)
Lô: 16, 61
Hà Anh (Sửa: 19:01:46 hôm qua)
Lô: 00, 38, 83
♥ Tú Đạt ♥ (Chốt: 18:33:27 hôm qua)
Lô: 61, 66, 67
Nangngoan9296@gmail.com (Chốt: 18:33:28 hôm qua)
Lô: 86, 51, 40 đầu 5 đuôi 6
bangbangchu (Sửa: 18:58:58 hôm qua)
Lô: 50, 57 ĐB: 43, 45, 54, 48, 84, 14, 41, 46, 64, 47, 74, 56, 65, 26, 62 BTĐ 46
DucManh8785 (Chốt: 18:40:19 hôm qua)
Lô: 88 đầu 8 đuôi 8 BTL 88
truc tiep xo so mien trung (Chốt: 18:44:34 hôm qua)
Lô: 55, 88
QUÂN HÀO (Chốt: 18:45:26 hôm qua)
Lô: 36 BTL 88
Đoàn Gia Bảo (Chốt: 18:51:40 hôm qua)
Lô: 86 BTL 86
HoangNgocLiem (Chốt: 18:52:50 hôm qua)
Lô: BTL 88
Nguyen duc Hoan (Chốt: 18:53:15 hôm qua)
Lô: 28, 74, 93 đầu 7 đuôi 4 BTL 74 ĐB: 93 đầu 9 đuôi 3 BTĐ 93
Lão Hạc (Chốt: 18:53:45 hôm qua)
Lô: 47, 68 BTL 22
LÔ NUÔI KHUNG 3 NGÀY (Sửa: 02:17:28 hôm nay)
Lô: 31, 41 BTL 41 ĐB: 74, 83, 80, 84, 62, 64, 46, 66 BTĐ 64
Dong6336 (Chốt: 18:54:43 hôm qua)
Lô: 18, 38, 83, 68 BTL 18 ĐB: 48, 84, 18, 68, 38, 83, 74, 98, 89 BTĐ 18
xechay3979 (Chốt: 18:59:55 hôm qua)
Lô: 56, 86 đầu 8 đuôi 6 BTL 86
SamSung25071990 (Chốt: 19:07:30 hôm qua)
Lô: 19, 91, 39, 50, 18, 30 BTL 30
Dung (Chốt: 19:21:40 hôm qua)
Lô: 18, 67, 56, 74 đầu 1 đuôi 8 BTL 18 ĐB: 10, 70 đầu 7 đuôi 0 BTĐ 70
HTTP://SOICAUTHUDO.WAP.SH CẦU LÔ (Chốt: 19:26:54 hôm qua)
Lô: 21
Hốt Bạc (Chốt: 19:33:29 hôm qua)
Lô: 37 BTL 37
Nguyễn Thành Trung (Chốt: 19:34:25 hôm qua)
Lô: 56 đầu 5 đuôi 6 BTL 56 ĐB: 56 đầu 5 đuôi 6 BTĐ 56
flyingdance (Chốt: 19:37:40 hôm qua)
Lô: 01, 10 ĐB: 01, 10
Hoa Rơi Cửa Phật (Chốt: 19:41:01 hôm qua)
ĐB: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99
Longhack (Chốt: 19:47:15 hôm qua)
Lô: 18 BTL 18 ĐB: 18
mevanty (Chốt: 19:56:28 hôm qua)
Lô: 10, 01, 15, 51, 05, 02, 20 BTL 05 ĐB: 74
Su 36 (Chốt: 20:28:26 hôm qua)
Lô: 11
Nguyên anh tu (Chốt: 20:56:35 hôm qua)
Lô: BTL 43
Ngo Nhat Tam (Chốt: 21:07:41 hôm qua)
Lô: 18, 63, 88 đầu 6 đuôi 3 BTL 63 ĐB: 96 đầu 9 đuôi 6 BTĐ 96
rongdo (Sửa: 02:30:43 hôm nay)
Lô: 16, 61, 73, 47 BTL 73
PHAO THU (Sửa: 21:51:50 hôm qua)
Lô: 18, 85, 86, 87 BTL 18
Dhung (Chốt: 21:16:10 hôm qua)
Lô: 11 đầu 1 đuôi 1 BTL 11 ĐB: 71
lode4078 (Chốt: 21:27:27 hôm qua)
Lô: 28, 82 BTL 28 ĐB: 01 BTĐ 18
nguyenhuybinh (Chốt: 21:35:38 hôm qua)
Lô: 69, 01, 07, 33, 88, 77, 78, 82, 89, 98 đầu 3, 0, 6 đuôi 1, 5, 7 BTL 69 ĐB: 46, 64, 69, 96, 33, 38, 83, 30, 22, 11, 19, 91, 14, 41 đầu 3, 8, 9, 0, 1 đuôi 0, 1, 3, 8, 4, 9 BTĐ 33
lo to lo (Sửa: 22:09:23 hôm qua)
Lô: 53, 68, 78, 88 BTL 53 ĐB: đầu 4 BTĐ 07
Lô Tép Câu Tôm Hùm (Chốt: 21:49:36 hôm qua)
Lô: 25, 52, 26, 62 đầu 2 đuôi 2 BTL 52 ĐB: 25, 52, 26, 62 đầu 2 đuôi 2 BTĐ 52
XIẾT NỢ CHỦ LÔ – BÓP CỔ CHỦ ĐỀ (Sửa: 05:20:21 hôm nay)
Lô: 74, 77 BTL 74 ĐB: 33, 83, 93, 26, 84, 99, 69 BTĐ 83
Cậu Út Bánh mì (Chốt: 21:51:20 hôm qua)
Lô: BTL 60 ĐB: BTĐ 60
nguyen tan minh (Chốt: 21:59:01 hôm qua)
Lô: BTL 18
pham ngoc trai (Chốt: 22:07:13 hôm qua)
Lô: 90 đầu 9 đuôi 0 BTL 90 ĐB: 60 đầu 6 đuôi 0 BTĐ 60
Le Minh (Chốt: 22:13:06 hôm qua)
Lô: 75, 78, 68, 67, 07, 95, 18 ĐB: 68
Nguyễn linh ngọc (Sửa: 22:14:43 hôm qua)
Lô: 01, 88 BTL 01 ĐB: 86, 76 BTĐ 86
Đoàn Duy Khang (Chốt: 22:19:59 hôm qua)
Lô: 89, 73, 68, 86 đầu 5 đuôi 9 BTL 89 ĐB: 89 đầu 8 đuôi 9 BTĐ 89
BACH MA (Chốt: 22:34:11 hôm qua)
Lô: 18, 26, 33, 77, 82, 83, 93 đầu 7 đuôi 8 BTL 44 ĐB: 48, 84, 88, 08, 18 đầu 4, 8 đuôi 4, 8 BTĐ 44
THIEN THAN LO (Sửa: 22:47:01 hôm qua)
Lô: 08, 80 ĐB: 19, 91, 18, 81, 86, 68, 46, 64, 10, 01, 60, 06, 65, 56 đầu 1 đuôi 1 BTĐ 10
RONG VANG_HP (Chốt: 23:03:42 hôm qua)
Lô: 46, 64 BTL 64 ĐB: 04, 40, 24, 42, 44, 64, 46, 48, 84 đầu 6 đuôi 4 BTĐ 64
ho tran ten tuan (Chốt: 23:09:44 hôm qua)
Lô: 01 BTL 01
trinhduong (Chốt: 23:21:05 hôm qua)
Lô: 18 BTL 18
Chubathuy (Chốt: 23:32:11 hôm qua)
Lô: 38, 83, 88 đầu 8 đuôi 3 BTL 88 ĐB: 18, 83, 38
LÀM SAO TRẢ NỢ (Chốt: 00:33:02 hôm nay)
ĐB: BTĐ 12
hoang van anh bk (Sửa: 01:55:28 hôm nay)
Lô: 25, 52, 22, 28, 63, 64 đầu 5 đuôi 2 BTL 52 ĐB: 22, 28 đầu 2 đuôi 8 BTĐ 28
*ĐÀN ÔNG* (Chốt: 00:57:13 hôm nay)
Lô: 36, 63, 07, 09, 16, 80, 91, 98 BTL 98 ĐB: đầu 5, 8 đuôi 8, 5
vũ như cẩn (Chốt: 01:02:47 hôm nay)
Lô: 18 BTL 18 ĐB: 18, 28 BTĐ 28
Lobuoc (Chốt: 01:05:59 hôm nay)
Lô: 18
nano (Chốt: 01:25:07 hôm nay)
Lô: 88, 11, 73, 00, 30, 80, 86 BTL 88
bui khuong duy (Chốt: 01:41:34 hôm nay)
Lô: 16, 61 đầu 1, 6 đuôi 1, 6 BTL 16
ĐánhPhảiTrúngKhôngThìHòaLàLeoLala (Sửa: 03:19:44 hôm nay)
Lô: 34, 48, 64, 72, 87 BTL 48
Minh (Sửa: 02:55:30 hôm nay)
Lô: 16, 61 đầu 1 đuôi 6 BTL 16
Trần Văn Thao (Sửa: 04:44:44 hôm nay)
Lô: 32, 92, 01, 10, 05, 38, 06, 60, 18 BTL 01

>>> Đã có ket qua xo so hom nay chính xác nhất

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s